naše služby


sečení

- sečení a údržbu veškerých travnatých ploch

- sečení ruderálních porostů (přerostlé,neudržované plochy)

kácení

- kácení a prořezávání stromů, i ve ztížených podmínkách

- rizikové kácení a prořezy stromů

výsadba

- výsadba,údržba stromů

- výsadba,údržba keřů a živých plotů

odvoz

- odstranění náletových dřevin

- odvoz a likvidace veškeré travní i dřevní hmoty